ارسال

کلیه کالاهایی که در فروشگاه اینترنتی قاصدک  تا ساعت 16:00 هر روز كاري خریداری و ثبت گردند در همان روز و پس از اين ساعت اقدام خواهد شد. اگر مکان شما در تهران باشد ارسال از طریق پیک به آدرس مورد نظر شما انجام خواهد شد و برای خارج از تهران، کالا از طریق پست به آدرس شما ارسال می گردد.

برای سفارشات خارج از تهران، هزینه پست و ارسال محاسبه گردیده است و نیاز به هزینه اضافی نیست. کالاها بسته به فاصله از تهران در مدت 48 تا 72 ساعت به مقصد می رسند.